29. 11. 2006 Gratulujeme našim studentům

přidáno: 19. 5. 2012 11:50, autor: Alois Mech

Gratulujeme k úspěšné reprezentaci Konzervatoře Pardubice studenty školy –
listopad školního roku 2006/2007

Mezinárodní klavírní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte
Kristina Stepasjuková - 1. cena
(tř. prof. I. Tolmačové a MgA. M. Hršela)
Čestné uznání za mimořádně úspěšnou přípravu žáka
prof. Inna Tolmačová a Mgr. Martin Hršel

XXX. Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR – Ostrava 2006
Milan Wichterle (fagot) – 3. cena (Mgr. J. Spěvák)
Jaroslav Rejdák (trubka) – 3. cena (Mgr. K. Mňuk)
Kurt Neubauer (trombón) – 3. cena (Mgr. A. Mech)
Anna Škreptáčová (hoboj) – ČU 1. st. (Mgr. J. Křenek)
Pavlína Bastlová (hoboj) – ČU 1.st. (Mgr. L. Voráčová)
Michal Chmelař (trubka) – ČU 1. st. (Mgr. J. Houdek)
Lucie Houdková (trombón) – ČU 1. st. (Mgr. A. Mech)
Jan Hofman (trubka) – ČU 2. st. (Mgr. J. Houdek)
Radka Kovářová (lesní roh) – ČU 2. st. (prof. O. Tvrdý)

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentům i jejich pedagogům a děkuje za přípravu a vzornou reprezentaci školy.
Poděkování patří i všem korepetitorům za klavírní spolupráci.