23. 10. 2006 Informace k přijímacímu řízení

přidáno: 19. 5. 2012 11:47, autor: Alois Mech

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střeních školách, zveřejňuje ředitel Konzervatoře Pardubice informace o talentových zkouškách pro školní rok 2007/2008.

Více uvnitř článku..


1) Talentové zkoušky v Konzervatoři Pardubice se budou konat v období od 15. do 31. ledna 2007 v termínu stanoveném ředitelem školy (dle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb.). Přihlášení uchazeči budou pozváni písemnou formou.
2) Uchazeč, který plní povinnou školní docházku
odevzdá přihlášku řediteli základní školy, a to nejpozději do 15. listopadu 2006. Ostatní uchazeči zašlou přihlášku řediteli konzervatoře nejpozději do 30. listopadu 2006.


Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2007/2008 pro tyto obory a formy vzdělávání:
Obory vzdělávání:
HUDBA, kód KKOV 82-44-N/001
Zaměření: Klasická hudba
Obory činnosti:
hra na klavír
hra na varhany
hra na smyčcové nástroje (housle, violu, violoncello, kontrabas)
hra na dechové nástroje (flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, trombón, tubu)
hra na kytaru
hra na akordeon
hra na bicí nástroje
dirigování

ZPĚV, kód KKOV 82-45-N/001
Zaměření: Klasický zpěv

Formy vzdělávání:
1) Denní forma vzdělávání - je určena zejména pro absolventy základních škol,
2) Kombinovaná forma vzdělávání - je určena zejména pro dospělé uchazeče, kteří potřebují získat potřebnou kvalifikaci pro výkon povolání (forma studia při zaměstnání)


Konzervatoř Pardubice organizuje Konzultační den pro uchazeče v sobotu 4. listopadu 2006 od 9.00 hod. v budově školy - Dům hudby, Sukova třída 1260, Pardubice. Uchazečům budou poskytnuty potřebné informace o požadavcích talentových zkoušek a mohou využít bezplatné individuální konzultace u pedagogů školy.

Mgr. Jaromír Hönig v.r.
ředitel konzervatoře