Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2006 - 2007

11. 6. 2007 Blahopřejeme k úspěchu

přidáno: 19. 5. 2012 11:57, autor: Alois Mech

Mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec - obor hra na klavír
Studenti Konzervatoře Pardubice získali:
Kristina Stepasjuková - 2. cenu (tř. Inny Tolmačové)
Adam Farana - čestné uznání (tř. MgA. Martina Hršela a MgA. Zdeňky Kolářové)
Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentům i pedagogům k úspěchu.
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel Konzervatoře Pardubice

7. 6. 2007 Naši studenti opět vyhrávají

přidáno: 19. 5. 2012 11:56, autor: Alois Mech

Studenti kytarového oddělení Konzervatoře Pardubice se zúčastnili ve dnech 29. 5. - 1. 6. 2007 mezinárodní soutěže v Dolnom Kubíně (Slovensko), kde v mezinárodní konkurenci zvítězili ve dvou kategoriích:
Petra Poláčková 1. cena v V. kategorii a absolutní vítěz soutěže
Eliška Lenhartová 1. cena ve IV. kategorii
Obě studentky jsou ze třídy prof. Petra Saidla
Dále získali
Irena Babáčková 4. místo v V. kategorii (tř. prof. A. Lauterbachové)
Jaroslav Rendl 4. místo ve IV. kategorii (tř. prof. P. Saidla)
Studenti tedy nejen opakovaně prokázali vysokou interpretační úroveň výuky na "své" konzervatoři, ale současně vzorně reprezentovali i město Pardubice na mezinárodní úrovni.
Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje všem úspěšným studentům a jejich pedagogům k mimořádnému úspěchu.
Mgr. Jaromír Hönig ředitel Konzervatoře Pardubice

7. 5. 2007 Blahopřejeme našim studentům

přidáno: 19. 5. 2012 11:54, autor: Alois Mech

VI. ročník mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno 2007:

Kurt Neubauer - trombon 3. cena (tř. Mgr. A. Mecha)
Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje k vynikajícímu úspěchu. Mgr. Jaromír Hönig - ředitel Konzervatoře Pardubice

30. 4. 2007 Blahopřejeme našim studentům

přidáno: 19. 5. 2012 11:54, autor: Alois Mech

Mezinárodní soutěž F. Schuberta pro klavírní dua - Jeseník 2007:
Zúčastněná klavírní dua školy získaly:
Kristína Stepasjuková + Adam Farana 2. cena (tř. MgA. M. Hršela a MgA. Z. Kolářové)
Kateřina Ochmanová + Martin Smutný 2. cena a cena za nejlepší interpretaci skladby A. Dvořáka (tř. Mgr. J. Turkové)
Ředitelství Konzervatoře Pardubice srdečně blahopřeje studentům a pedagogům k vynikajícímu úspěchu. Mgr. Jaromír Hönig - ředitel Konzervatoře Pardubice

20. 3. 2007 Blahopřejeme našim studentům

přidáno: 19. 5. 2012 11:53, autor: Alois Mech

XXXI. ročník mezinárodní soutěže komorních souborů - Wroclaw 15. - 18. 3. 2007
Z 55 souborů studentů středních uměleckých škol získali studenti Konzervatoře Pardubice:

1. cenu - klavírní duo
Kristina Stepasiuková a Adam Farana

(tř. MgA. Martina Hršela)

3. cenu - žesťové kvarteto
Petr Kubový, Michal Chmelař
Radka Kovářová, Kurt Neubauer
(příprava prof. Otakar Tvrdý)

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje všem studentům i pedagogům k úspěchu a děkuje za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Jaromír Hönig v.r.
ředitel Konzervatoře Pardubice

11. 3. 2007 Gratulujeme našim studentům

přidáno: 19. 5. 2012 11:52, autor: Alois Mech

Rozhlasová soutěž Concertino Praga:
Irena Babáčková - kytara 2. cena
Vít Chudý - housle - ČU (třetí místo)

2. 1. 2007 Organizace talentových zkoušek v Konzervatoři Pardubice

přidáno: 19. 5. 2012 11:51, autor: Alois Mech

Pondělí 15. ledna 2007 8.30 hod. - denní studium i kombinovaná forma vzdělávání
Studijní obor HUDBA, kód 8244N/001 - obory činnosti:
Hra na smyčcové nástroje -housle, viola, violoncello, kontrabas
Hra na dechové nástroje -flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubka, pozoun, tuba
Hra na akordeon
Hra na kytaru

Úterý 16. ledna 2007 v 8.30 hod. - denní studium i kombinovaná forma vzdělávání
Studijní obor HUDBA, kód 8244N/001- obory činnosti:
Hra na klavír
Hra na varhany
Hra na bicí nástroje
Studijní obor ZPĚV, kód 8245N/001- zaměření:
Klasický zpěv

Všichni uchazeči (v pátek 22. 12. 2006 byly rozeslány písemné pozvánky na základě řádných přihlášek) se dostaví v 8.30 hod. do Malého sálu školy, kde jim budou předány potřebné informace o konkrétní organizaci talentových zkoušek pro jednotlivé obory činnosti. Vážení uchazeči, přejeme Vám mnoho úspěchů a těšíme se na Vás.

Mgr. Jaromír Hönig
ředitel konzervatoře

29. 11. 2006 Gratulujeme našim studentům

přidáno: 19. 5. 2012 11:50, autor: Alois Mech

Gratulujeme k úspěšné reprezentaci Konzervatoře Pardubice studenty školy –
listopad školního roku 2006/2007

Mezinárodní klavírní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte
Kristina Stepasjuková - 1. cena
(tř. prof. I. Tolmačové a MgA. M. Hršela)
Čestné uznání za mimořádně úspěšnou přípravu žáka
prof. Inna Tolmačová a Mgr. Martin Hršel

XXX. Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR – Ostrava 2006
Milan Wichterle (fagot) – 3. cena (Mgr. J. Spěvák)
Jaroslav Rejdák (trubka) – 3. cena (Mgr. K. Mňuk)
Kurt Neubauer (trombón) – 3. cena (Mgr. A. Mech)
Anna Škreptáčová (hoboj) – ČU 1. st. (Mgr. J. Křenek)
Pavlína Bastlová (hoboj) – ČU 1.st. (Mgr. L. Voráčová)
Michal Chmelař (trubka) – ČU 1. st. (Mgr. J. Houdek)
Lucie Houdková (trombón) – ČU 1. st. (Mgr. A. Mech)
Jan Hofman (trubka) – ČU 2. st. (Mgr. J. Houdek)
Radka Kovářová (lesní roh) – ČU 2. st. (prof. O. Tvrdý)

Ředitelství Konzervatoře Pardubice blahopřeje studentům i jejich pedagogům a děkuje za přípravu a vzornou reprezentaci školy.
Poděkování patří i všem korepetitorům za klavírní spolupráci.

29. 11. 2006 Gratulujeme našim studentům

přidáno: 19. 5. 2012 11:49, autor: Alois Mech

Gratulujeme k úspěšné reprezentaci Konzervatoře Pardubice studenty školy –
září – říjen školního roku 2006/2007

Mezinárodní soutěž mladých varhaníků Opava
Svoboda Pavel 3. cena

Soutěž v komorní hudbě - Ditters z Dittersdofru - Vidnava
Žesťové kvarteto 2. cena
(Radka Kovářová, Jaroslav Rejdák, Michal Chmelař, Kurt Neubauer)

Mezinárodní soutěž "Pražský pěvec"
Lucie Vagenknechtová 1. cena

23. 10. 2006 Informace k přijímacímu řízení

přidáno: 19. 5. 2012 11:47, autor: Alois Mech

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střeních školách, zveřejňuje ředitel Konzervatoře Pardubice informace o talentových zkouškách pro školní rok 2007/2008.

Více uvnitř článku..


1) Talentové zkoušky v Konzervatoři Pardubice se budou konat v období od 15. do 31. ledna 2007 v termínu stanoveném ředitelem školy (dle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 671/2004 Sb.). Přihlášení uchazeči budou pozváni písemnou formou.
2) Uchazeč, který plní povinnou školní docházku
odevzdá přihlášku řediteli základní školy, a to nejpozději do 15. listopadu 2006. Ostatní uchazeči zašlou přihlášku řediteli konzervatoře nejpozději do 30. listopadu 2006.


Ředitel Konzervatoře Pardubice vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2007/2008 pro tyto obory a formy vzdělávání:
Obory vzdělávání:
HUDBA, kód KKOV 82-44-N/001
Zaměření: Klasická hudba
Obory činnosti:
hra na klavír
hra na varhany
hra na smyčcové nástroje (housle, violu, violoncello, kontrabas)
hra na dechové nástroje (flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, trombón, tubu)
hra na kytaru
hra na akordeon
hra na bicí nástroje
dirigování

ZPĚV, kód KKOV 82-45-N/001
Zaměření: Klasický zpěv

Formy vzdělávání:
1) Denní forma vzdělávání - je určena zejména pro absolventy základních škol,
2) Kombinovaná forma vzdělávání - je určena zejména pro dospělé uchazeče, kteří potřebují získat potřebnou kvalifikaci pro výkon povolání (forma studia při zaměstnání)


Konzervatoř Pardubice organizuje Konzultační den pro uchazeče v sobotu 4. listopadu 2006 od 9.00 hod. v budově školy - Dům hudby, Sukova třída 1260, Pardubice. Uchazečům budou poskytnuty potřebné informace o požadavcích talentových zkoušek a mohou využít bezplatné individuální konzultace u pedagogů školy.

Mgr. Jaromír Hönig v.r.
ředitel konzervatoře

1-10 of 15