Aktuality‎ > ‎

Školní rok 2005 - 2006

2. 5. 2006 Blahopřejeme k úspěchu

přidáno: 19. 5. 2012 11:38, autor: Alois Mech

Vít Chudý - housle
1. cena
a cena za nejlepší interpretaci povinné skladby

10. ročník mezinárodní houslové soutěže Nová Paka

Student je ze třídy Mgr. Dalibora Hlavy
Klavírní spolupráce prof. Stanislava Křížová

B L A H O P Ř E J E M E ! ! !

26. 4. 2006 Úspěch studentů ve Wroclawi

přidáno: 19. 5. 2012 11:37, autor: Alois Mech

Koncert studentů Konzervatoře Pardubice
Szkola muzyczna II. stupně - WROCLAW

26. dubna 2006 v 17.00 hod.


Koncert se uskutečnil za pedagogického dozoru prof. S. Hönigové jako výměnný koncert obou škol. Studenti byli přivítáni vedením školy a představili se s velkým úspěchem na podvečerním koncertu v aule tamní školy. Všichni podali velmi dobré výkony, které byly po zásluze oceněny. Spolupráce obou škol má již dlouholetou tradici a výměnné koncerty se organizují každý rok. Polská strana projevila pro příští návštěvu zájem o smyčcové nástroje, aby se postupně představily všechny obory činnosti.

Student
Pavel Herzog týž den dopoledne absolvoval jako sólista dva koncerty s Filharmonií Wroclaw (J. N.Hummel: Koncert Es dur pro trubku a orchestr).

Mgr. Jaromír Hönig
ředitel konzervatoře


Program koncertu:

L. van Beethoven
Sonata pro klavír Fis dur op. 78
I. Adagio cantabile. Allegro, ma non troppo

C. Chaminade
Concertino D dur pro flétnu s průvodem klavíru

C. Debussy
Etuda pro klavír Ges dur pro osm prstů

F. Chopin
Etuda pro klavír c moll op. 10, č. 12

B. Marcello
Sonáta č. 2 pro trombón a klavír
I. Adagio, II. Allegro, III. Lagro, IV. Andante

J. B. Arban
Variace na Benátský karneval pro trubku a klavír
Introdukce, téma a variace

C. Saint-Saëns
Cavatina pro trombón a klavír
I. Allegro, II. Andantino, III. Allegro

C. Debussy
Estampes pro klavír
Pagodes, La soirée dans Grenade, Jardins sous la pluie

Účinkovali:
Eva Včelišová - klavír, ze třídy prof. Sylvy Hönigové
Jaroslav Komárek - flétna, ze třídy Mgr. Silvie Mechové
Kurt Neubauer - trombón, ze třídy Mgr. Aloise Mecha
Pavel Herzog - trubka ,ze třídy Mgr. Jiřího Houdka

Klavírní spolupráce:
MgA. Andrea Faltusová

19. 4. 2006 Konkurz na místo pedagoga

přidáno: 19. 5. 2012 11:36, autor: Alois Mech

Ředitel Konzervatoře Pardubice vypisuje veřejný
K O N K U R Z
na místo pedagoga sólového zpěvu
po dobu zástupu za mateřskou dovolenouPodmínky:
vysokoškolské vzdělání příslušného směru,
občanská bezúhonnost,
nástup od 1. 9. 2006
pedagogická praxe vítána

Součást konkurzního řízení bude:
1. Umělecký výstup - přednes libovolné skladby (skladeb) koncertního nebo operního repertoáru
2. Pedagogický výstup (s modelem)
3. Pohovor

Přihlášky se stručným životopisem a kontaktní adresou zasílejte na níže uvedenou adresu do
15. 5. 2006.

Konkurzní řízení se uskuteční v budově Konzervatoře Pardubice, Dům hudby, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice.

Předpokládaný termín konkurzu je 2. 6. 2006, uchazeči budou pozváni dopisem.

Mgr. Jaromír Hönig
ředitel konzervatoře

7. 12. 2005 Odhalení bysty J. Suka s účastí prezidenta ČR

přidáno: 19. 5. 2012 11:34, autor: Alois Mech   [ aktualizováno 19. 5. 2012 11:35 ]

Ve středu 7. prosince 2005 se od 20.00 hod. uskutečnil v Domě hudby v Pardubicích, tedy na půdě Konzervatoře Pardubice, charitativní večer, jehož součástí bylo odhalení busty skladatele Josefa Suka.


Slavnostního aktu ve foyeru Sukovy síně se zúčastnil prezident České republiky
Václav Klaus, hejtman Pardubického kraje ing. Michal Rabas, primátor města Pardubice ing. Jiří Stříteský, vnuk skladatele, houslista Mistr Josef Suk a řada dalších osobností.
V hudební části večera vystoupila
Komorní filharmonie Pardubice se šéfdirigentem Leošem Svárovským (Smetana, Dvořák) a sólistou Josefem Sukem (Suk).
V závěru večera byly předány finanční dary sociálním a zdravotním organizacím.

22. 11. 2005 Blahopřejeme našim studentům

přidáno: 19. 5. 2012 11:32, autor: Alois Mech

XXIX. soutěžní přehlídka konzervatoří ČR
ve hře na smyčcové nástroje - Teplice 2005.

Studenti Konzervatoře Pardubice získali tato ocenění:
1. cena Jan Zemen – violoncello (Mgr. Josef Krečmer, klavírní spolupráce prof. Josef Picek)
2. cena Vít Chudý – housle (Mgr. Dalibor Hlava, klavírní spolupráce MgA. Markéta Výborná)
2. cena Dagmar Bořková - kontrabas (prof. Helena Navrátilová, klavírní spolupráce Michaela Szturcová)
Čestné uznání Zdeňka Krebsová – housle (Mgr. Ladislav Navrátil, klavírní spolupráce MgA. Markéta Výborná)
Čestné uznání Petr Borůvka – housle (Mgr. Ladislav Navrátil, klavírní spolupráce MgA. Markéta Výborná)
Čestné uznání Jakub Linhart – viola (Mgr. Miloslav Nečesaný, klavírní spolupráce Mgr. Jana Turková)
Ocenění za klavírní spolupráci: MgA. Markéta Výborná

Ředitelství Konzervatoře Pardubice všem studentům a pedagogům srdečně blahopřeje.
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel konzervatoře

7. 12. 2005 Odhalení bysty J. Suka s účastí prezidenta ČR

přidáno: 19. 5. 2012 11:31, autor: Alois Mech

7. prosince bude slavnostně odhalena bysta hudebního skladatele Josefa Suka ve foyeru Domu hudby v Pardubicích, jehož jméno nese koncertní sál Domu hudby. Účast na tomto slavnostním aktu přislíbil prezident republiky Václav Klaus a vnuk skladatele, mistr Josef Suk. Celá akce je v režii Pardubického kraje a budou na ni pozváni významní představitelé kraje, města a celého regionu.

18. - 20. 11. 2005 Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR

přidáno: 19. 5. 2012 11:30, autor: Alois Mech

Ve dnech 18. – 20. listopadu se nejúspěšnější žáci smyčcového oddělení zúčastní Soutěžní přehlídky konzervatoří ČR na Konzervatoři v Teplicích.

5. 10 2005 Úspěch Orchestru posluchačů Konzervatoře Pardubice ve Francii

přidáno: 19. 5. 2012 11:24, autor: Alois Mech

Orchestr posluchačů Konzervatoře Pardubice se představil v partnerské oblasti Center, ve městě Orleans. V sále konzervatoře absolvoval 27. 9. 2005 koncert pro oficiální hosty této oblasti a Pardubického kraje (za účasti hejtmana ing. Michala Rabase) slavnostní koncert s programem: J. B. Lully: Královští hudebníci – suita, L. Janáček: Suita pro smyčcové nástroje, J. V. H. Voříšek: Velká symfonie D dur s dirigentem Jaroslavem Brychem. Publikum vřele ocenilo vysokou interpretační úroveň orchestru a i oficiální hosté při slavnostní večeři nešetřili slovy obdivu a chvály. Konzervatoř Pardubice opět prokázala, že je schopna „zabodovat“ i v mezinárodní konkurenci.

Mgr. Jaromír Hönig, ředitel konzervatoře

5. 11. 2005 Konzultační den

přidáno: 19. 5. 2012 11:23, autor: Alois Mech

Konzultacni den se koná v sobotu 5. listopadu 2005 od 9.00 hod., Konzervatoř Pardubice, Sukova třida 1260, 530 02 Pardubice.
Informace o talentových zkouskach:
1) demonstrace TZ ze všeobecné hudebnosti - pro všechny společné
2) konzultace u pedagogů hlavních oborů
3) administrativni informace o TZ
Zájemci si vezmou hudební nástroje, notové materiály a přezůvky.
Zůčastnit se mohou i mladši kandidáti.
Přihlašky pro žáky ZS - do 15. 11. 2005 řediteli své školy
Přihlašky pro ostatni - do 30. 11. 2005 na adresu konzervatoře.
Terminy jsou shodné pro denní i kombinované studium.
Kombinovane studium nahrazuje původni studium externí.
Vše je zdarma.

3. 10. 2005 Volby členů školské rady

přidáno: 19. 5. 2012 11:22, autor: Alois Mech

Volby členů školské rady Konzervatoře Pardubice se budou konat v pondělí 3. 10. 2005 od 17.00 hod. v Malém sále Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, Pardubice.

1-10 of 13