26. - 28. 11. 2004 Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR - organizace

přidáno: 19. 5. 2012 11:16, autor: Alois Mech

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
KONZERVATOŘ PARDUBICE

 

XXVIII. SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA KONZERVATOŘÍ
ČESKÉ REPUBLIKY


v oborech

hra na klavír

sólový zpěv

hra na akordeon


Pardubice 26. - 28. listopadu 2004, Dům hudby, Sukova třída 1260, Pardubice


Konzervatoř Pardubice děkuje společnosti CMI Melodia a.s. Hradec Králové za významnou podporu této akce formou zapůjčení nástrojů a udělení Stipendia YAMAHA vítězům jednotlivých kategorií oboru hra na klavír a absolutnímu vítězi XXVIII. Soutěžní přehlídky konzervatoří ČR.

Konzervatoř, Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice


SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ XXVIII. SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY KONZERVATOŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY PARDUBICE 2004
26. listopadu 2004 v 18.30 hodin
SUKOVA SÍŇ

KONCERT VÍTĚZŮ
28. listopadu 2004 v 17.00 hodin
SUKOVA SÍŇ

Losování všech oborů a kategorií:
Pátek 26. 11. 2004 od 17.00 hodin - Malý sál
26. 11. 2004 14.00 - 17.00 hodin - příjezd a prezentace účastníků přehlídky - foyer Domu hudby, Sukova třída 1260, Pardubice
tel.: 466 513 503, 466 513 101, 466 501 545, 466 501 807
Fax: 466 513 503, Mobil: 723 706880, 724 076289

 

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU HRA NA KLAVÍR:
1. kategorie: 1. - 2. ročník studia
a) skladba (skladby) J. S. Bacha v trvání max. 5 minut
b) volný program
Časový limit je max. 12 minut Hra zpaměti je podmínkou

2. kategorie: 3. - 4. ročník studia
a) skladba (nebo část, např. věta ze sonáty) W. A. Mozarta nebo J. Haydna
b) skladba (skladby) výběrem od: Z. Fibicha, J. Suka, V. Nováka, A. Dvořáka
c) volný program
Časový limit je max. 15 minut Hra zpaměti je podmínkou

3. kategorie: 5. - 6. ročník studia
a) F.Chopin: jedna etuda z op. 10 nebo z op. 25 (mimo op. 10 č. 3, 6, 9, a op. 25 č. 7)
b) L. van Beethoven: věta ze sonáty v sonátové nebo rondové formě
c) volný program
Časový limit je max. 20 minut Hra zpaměti je podmínkou

SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU SÓLOVÝ ZPĚV:
1. kategorie: 1. - 4. ročník studia
a) česká lidová píseň v náročnější úpravě
b) píseň nebo árie ze 17. nebo 18. století
c) píseň z 19. nebo 20. století
d) volný program
Časový limit je max. 15 minut Zpěv zpaměti je podmínkou

2. kategorie: 5. - 6. ročník studia
a) operní, oratorní nebo kantátová árie z období baroka
b) operní árie z 19. nebo 20. století
c) výběr písní jednoho autora 19. nebo 20. století (cyklus, část cyklu, výběr písní)
Časový limit je max. 20 minut Zpěv zpaměti je podmínkou


SOUTĚŽNÍ PROGRAM V OBORU HRA NA AKORDEON:
1. kategorie: 1. - 2. ročník studia
a) povinná skladba: Jozef Podprocký: Suita foretica - výběr dvou částí
b) volný program. Věty z cyklu budou akceptovány
Časový limit je max. 12 minut Hra zpaměti je podmínkou

2. kategorie: 3. - 4. ročník studia
a) povinná skladba: Jan Mejsl: "Tanec chvějící se tětivy"
b) jedna skladba z období do 18. století
c) volný program. Věty z cyklu budou akceptovány.
Časový limit je max. 15 minut Hra zpaměti je podmínkou

3. kategorie: 5. - 6. ročník studia
a) povinná skladba: Aleš Hájek: Monolog č. 2 pro akordeon
b) libovolné preludium a fuga z TK J. S. Bacha (výběr z obou dílů)
c) volný program Věty z cyklu budou akceptovány
Časový limit je max. 20 minut Hra zpaměti je podmínkou

 

OBOR HRA NA KLAVÍR
Soutěžní místnost - Sukova síň

Pátek 26. 11. 2004
14.00 - 17.00 příjezd, prezentace, (ubytování), akustické zkoušky
17.00 - 17.20 losování všech tří kategorií - Malý sál školy
17.30 - 18.15 akustické zkoušky
17.30 - 18.00 porada předsedů porot - ředitelna školy
18.00 - 18.30 porada porot - Komorní sál
18.30 - 19.00 Slavnostní zahájení XXVIII. Soutěžní přehlídky - Sukova síň
19.00 - 21.00 akustické zkoušky

Sobota 27. 11. 2004
7.00 - 8.50 akustické zkoušky
7.00 - 9.00 snídaně
8.15 - 8.45 porada klavírní poroty - Komorní sál
9.00 - 11.40 soutěž - I. Kategorie (13 účastníků)
11.45 - 12.00 porada poroty
11.45 - 13.00 akustické zkoušky
13.00 - 16.00 soutěž - II. Kategorie, kandidáti dle vylosování č. 1 - 12
16.00 - 16.30 akustické zkoušky
16.30 - 19.15 soutěž - II. Kategorie, kandidáti dle vylosování č. 13 - 23
19.30 - 21.00 akustické zkoušky
20.00 - 20.30 porada poroty

Neděle 28. 11. 2004
7.00 - 7. 50 akustické zkoušky
7.00 - 9.00 snídaně
8.00 - 11.30 soutěž - III. kategorie, kandidáti dle vylosování č. 1 - 10
11.30 - 12.30 akustické zkoušky
12.30 - 14.30 soutěž - III. kategorie, kandidáti dle vylosování č. 11 - 16
14.30 porada poroty
17.00 Koncert vítězů

 

OBOR SÓLOVÝ ZPĚV
Soutěžní místnost - Malý sál

Pátek 26. 11. 2004
14.00 - 17.00 příjezd, prezentace, (ubytování), akustické zkoušky
17.00 - 17.20 losování všech tří kategorií - Malý sál školy
17.30 - 18.15 akustické zkoušky
17.30 - 18.00 porada předsedů porot - ředitelka školy
18.00 - 18.30 porada porot - Komorní sál
18.30 - 19.00 Slavnostní zahájení XXVIII. Soutěžní přehlídky - Sukova síň
19.00 - 21.00 akustické zkoušky

Sobota 27. 11. 2004
7.00 - 9.00 snídaně
7.00 - 9.15 akustické zkoušky
8.45 - 9.15 porada poroty - dirigentská místnost
9.30 -12.00 soutěž - I. Kategorie, kandidáti dle vylosování č. 1 - 12
12.00 - 13.00 akustické zkoušky
13.00 - 14.45 soutěž - I. Kategorie, kandidáti dle vylosování č. 13 - 20
14.45 - 15.15 akustické zkoušky
15.15 - 17.30 soutěž - I. Kategorie, kandidáti dle vylosování č. 21 - 31
17.30 - 21.00 akustické zkoušky
17.30 - 17.30 porada poroty

Neděle 28. 11. 2004
7.00 - 9.00 snídaně
7.00 - 8.45 akustické zkoušky
9.00 - 12.00 soutěž - II. kategorie, kandidáti dle vylosování č. 1 - 12
13.00 - 14.45 soutěž - II. kategorie, kandidáti dle vylosování č. 13 - 19
17.00 Koncert vítězů


OBOR HRA NA AKORDEON
Soutěžní místnost - Taneční sál

Pátek 26. 11. 2004
14.00 - 17.00 příjezd, prezentace, (ubytování), akustické zkoušky
17.00 - 17.20 losování všech tří kategorií - Malý sál školy
17.30 - 18.15 akustické zkoušky
17.30 - 18.00 porada předsedů porot - ředitelna školy
18.00 - 18.30 porada porot - Komorní sál
18.30 - 19.00 Slavnostní zahájení XXVIII. Soutěžní přehlídky - Sukova síň
19.00 - 21.00 akustické zkoušky

Sobota 27. 11. 2004
7.00 - 9.00 snídaně
7.00 - 8.45 akustické zkoušky
9.00 -11.40 soutěž - III. kategorie (8 účastníků)
11.40 - 13.00 akustické zkoušky
13.00 - 14.30 soutěž - I. Kategorie (7 účastníků)
14.30 - 15.00 akustické zkoušky
15.00 - 18.00 soutěž - II. kategorie (12 účastníků)
18.00 porada poroty - Varhanní sál