7. 5. 2009 AK Chmelař, Neubauer - trubka, trombon

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Michal Chmelař - trubka

Kurt Neubauer - trombon

Smyčcový orchestr Jeseník - řídí František Mech

Klavírní spolupráce: MgA. Andrea Andršová

Na programu: G. F. Händel, G. Ch. Wagenseil, J. Kř. Neruda, L. E. Larsson, P. J. Vejvanovský

7. května 2009 v sále Magistrátu Pardubice, v 19.30 hodin