3. 6. 2009 AK Neubauer - trombon a MK Trojanová - hoboj

Absolventský a maturitní koncert

Kurt Neubauer - trombon (prof. Alois Mech)

Iveta Trojanová - hoboj (prof. Jiří Křenek)

klavírní spolupráce: MgA. Andrea Andršová, Mgr. Josef Rafaja

Na programu: F. Martin, W. A. Mozart, N. Rota, F. Poulenc a E. Bozza

Magistrát Města Pardubice 3. června 2009 19.00 hodin