29. 6. 2009 Orchestrální absolventský koncert

sólisté:
Michal Chmelař - trubka ( absolvent ze třídy Mgr. M. Maroula)
Kurt Neubauer - trombón ( absolvent ze třídy Mgr. A. Mecha )
Matěj Štěpánek - violoncello ( 5. ročník ze třídy Mgr. J. Krečmera )
Kristina Stepasjuková - klavír (4. ročník ze třídy prof. I .Jandové-Tolmačové)

FILHARMONII HRADEC KRÁLOVÉ řídí Jaromír M. Krygel

Pondělí 29. 6. 2009 v 19.00 hod. Sukova síň Domu hudby PARDUBICE

Alexandr Grigorjevič Arutjunjan Koncert pro trubku a orchestr
Launy Gröndahl Koncert pro trombón a orchestr I. Moderato assai ma molto maestoso II. Andante grave III. Maestoso IV. Allegreto, scherzando
Petr Iljič Čajkovskij Rokokové variace pro violoncello a orchestr, op. 33
PŘESTÁVKA
Sergej Rachmaninov Koncert pro klavír a orchestr č. 2, c moll I. Moderato II. Adagio sostenuto III. Allegro scherzando