19. 5. 2009 AK Marie a Zdeňka Erlebachovy - klavír, zpěv

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Marie Erlebachová - klavír ze třídy MgA. Jany Mičulkové MgA. Pavlíny Klokočníkové, Doc. Františka Malého

Zdeňka Erlebachová - zpěv (alt) ze třídy Bc. Martiny Forštové klavírní spolupráce: MgA. Vlasta Přidalová

spoluúčinkují: Magdaléna Malá (zpěv - soprán) Pavla Sedlatá (trombon)Marie Erlebachová (*1987) Je laureátkou klavírní soutěže „Amadeus Brno“ v r. 1995 – 2. cena,v r. 1996 – 3. cena, v r. 1997 – ČU. Na Mezinárodní Schubertově soutěži pro klavírní dua – Jeseník 2005 získala spolu s J. Hršelem 3.cenu. Absolvovala Mezinárodní Mistrovské interpretační kurzy na JAMU v Brně 2007 pod vedením MgA Jana Jiraského a Pawela Kaminského a v r. 2008 pod vedením MgA Aleny Vlasákové a Jana Jiraského. Je korepetitorkou pěveckého sboru „Iuventus Cantats“ Pardubice (uměl. vedoucí Zdeněk Kudrnka). Jako korepetitorka získala několik ocenění, včetně ocenění mezinárodního. Je cembalistkou barokního ansámblu Sarabanda, který v roce 2008 obdržel 1. místo v soutěži Concerto Bohemia. Spolupracuje s Operním studiem Pardubice, pod vedením prof. Josefa Picka a prof. Emy Zámečníkové. Od roku 2008 studuje hru na klavír na HAMU v Praze u doc. Františka Malého.

Zdeňka Erlebachová (*1985) Vystudovala Obchodní akademii ve Vysokém n. Jiz. a současně studovala klasický zpěv soukromě u MgA. Svatavy Šubrtové. Nyní studuje Konzervatoř v Pardubicích pod vedením Bc. Martiny Forštové. Jako sólistka spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice (Te Deum – Rejcha, Korunovační mše – Mozart, Mše D dur – Dvořák, Velká mše Vánoční – Ryba) a s Operním studiem Pardubice – opery: Dido a Aeneas (kouzelnice), Perníková chaloupka (Ježibaba), Veselohra na mostě (Eva Bedroňová), pod vedením prof. Josefa Picka a prof. Emy Zámečníkové. V letech 2004 až 2008 byla členkou vokálně-instrumentálního souboru Rebelcanto. Nyní je členkou barokního ansámblu Sarabanda, který v roce 2008 obdržel 1. místo v soutěži Concerto Bohemia. Pracuje jako sbormistr v přípravném oddělení chlapeckého sboru Bonifantes (uměl. vedoucí Jan Míšek) a jako hlasová poradkyně ve smíšeném sboru Iuventus Cantats (uměl. vedoucí Zdeněk Kudrnka). Dále se podílí jako sólistka na hudebních projektech se sborem Cantus Amici pod taktovou M. Drahoše a sborem Severáček (S. Pálková) a s orchestrem divadla F.X. Šaldy v Liberci. V letošním roce byla přijata do 1. ročníku HAMU v Praze, do třídy doc. Libuše Márové.