16. 6. 2009 Orchestrální absolventský koncert s KFP

KONZERVATOŘ PARDUBICE

pořádá
ABSOLVENTSKÝ ORCHESTRÁLNÍ KONCERT

sólisté:
Pavel Svoboda - varhany ( absolvent ze třídy prof. J. Rafaji a Doc. V. Rabase)
Vojtěch Línek - flétna ( absolvent ze třídy Mgr. J. Höniga )
Petra Poláčková - kytara ( 5. ročník ze třídy prof. P. Saidla )
Vít Chudý - housle ( 5. ročník ze třídy Mgr. D. Hlavy )

KOMORNÍ FILHARMONII PARDUBICE řídí Jaroslav Brych

Úterý 16. 6. 2009 v 19.00 hod. Sukova síň Domu hudby PARDUBICE

František Xaver Brixi Koncert D dur pro varhany a orchestr I. Allegro moderato II. Andante molto III. Allegro
Jacques Ibert Koncert pro flétnu a orchestr II. Andante III. Allegro scherzando
Joaquin Rodrigo FANTASIA PARA UN GENTILHOMBRE I. VILLANO Y RICERCAR II. ESPAŇOLETA Y FANFARE DE LA CABALLERÍA DE NÁPOLES III. DANZA DE LAS HACHAS IV. CANARIO
PŘESTÁVKA
Petr Iljič Čajkovskij Koncert D dur pro housle a orchestr, op 35 I. Allegro moderato II. Kanzonetta III. FináleVážení přátelé, na posledním absolventském orchestrálním koncertu Konzervatoře Pardubice, realizovaném ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice, se představí absolventi, kteří toto právo získali veřejným konkurzem. Všichni tři již mají za sebou soutěžní a umělecké úspěchy a budou dále studovat na AMU v Praze. Letošní školní rok byl úspěšným i pro další studenty, kteří přivezli ceny a ocenění z mezinárodních soutěží (Rust, Bělehrad, Výmar, Jeseník, Nová Paka, Brno, Dolný Kubín). Konzervatoř Pardubice se veřejnosti představila (mimo řady veřejných koncertů) i inscenací opery F. Kroupa Dráteník (ve spolupráci s divadlem D 29). Významnou událostí bylo znovuotevření Sukovy síně Domu hudby po náročné rekonstrukci interiéru, přístavby technického zázemí a především postavení nových koncertních varhan. Tímto zásahem dostal koncertní sál novou tvář, výrazně se zlepšily technické, estetické a především akustické parametry. Díky tomuto rozhodnutí Pardubického kraje mají Pardubice krásný a moderní koncertní sál s širokým koncertním využitím. Konzervatoř Pardubice děkuje za významnou spolupráci Komorní filharmonii Pardubice, které si velice váží i dirigentovi dnešního koncertu, který je absolventem naší školy. Vážení přátelé dovolte, abych Vám poděkoval za přízeň, popřál příjemnou dovolenou nebo prázdniny a vyslovil přesvědčení, že se Vámi budeme na našich koncertech a představeních vídat i v příštím školním roce.
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel konzervatoře