10. 12. 2008 Klavírní seminář - Prof. I. Klánský

KONZERVATOŘ PARDUBICE a Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Vás srdečně zvou na
ODBORNÝ KLAVÍRNÍ SEMINÁŘ
konaný ve středu, 10. 12. 2008, v Malém sále Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

Téma: Příprava žáků na soutěže a vystoupení · Specifické rysy hudebního talentu · Příprava žáků ZUŠ na národní a mezinárodní soutěže · Výběr repertoáru · Hlavní aspekty výkonu

Lektor: Prof. Ivan Klánský - vedoucí klavírní katedry AMU Praha

Čas: 10- 13 hod. přednáška 14-16 hod. klavírní kurzy, hrají studenti Konzervatoře Pardubice

Veškeré informace a přihlášky e-mailem na adresu: pardubice@ccvpardubice.cz do 5. 12. 2008.
Účastnický poplatek 280.- Kč uhradí účastníci na místě při prezenci
Prezence účastníků od 9.30 hod. – foyer Malého sálu Konzervatoře
Těšíme se na Vás