22. 4. 2008 AK Sedlatá - trombon

Pavla Sedlatá - trombon

Spoluúčinkují:
M. Erlebachová, Z. Erlebachová, P. Herzog, M. Chmelař, V. Krejsová, V. Sedlatý

Klavírní spolupráce:
MgA. Andrea Andršová, MgA. Petr Hostinský

Na programu: S. Šulek, A. Guilmant, D. H. White, H. Purcell a další

Úterý 22. 4. 2008 v 19.00 hodin, Hudební sál Magistrátu města PARDUBIC