18. 3. 2008 Komorní koncert k 30. výročí školy

30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KONZERVATOŘE PARDUBICE

KOMORNÍ KONCERT
Z DĚL SKLADATELŮ-PEDAGOGŮ ŠKOLY
M. RAICHL - A. HÁJEK - J. SAIDLOVÁ

Účinkují:
pedagogové a studenti Konzervatoře Pardubice
Mgr. I. Holomková (akordeon), Mgr. J. Hönig (flétna), prof. S. Hönigová (klavír), R. Hudečková (zpěv), V. Chudý (housle), Mgr. S. Mechová (flétna), prof. Josef Picek (klavír) prof. J. Rafaja (varhany), M. Smutný (klavír), K. Stepasjuková (klavír), M. Štěpánek (violoncello), Septeto rodiny Čančíkovy

Úterý 18. března 2008 v 19.00 hod.
Malý sál Domu hudby