9.5. 2007 AK Stará, Štěrbáková

Eliška Stará - klavír (absolventka ze třídy MgA. Z. Kolářové)
Jitka Štěrbáková - klavír (absolventka ze třídy MgA. M. Hršela a MgA. Z. Kolářové)

Středa 9. 5. 2007 v 19:00 hodin
Malý sál Domu hudby PARDUBICE