31. 5. 2007 AK Fajfrová, Jiskrová

Klára Fajfrová - viola
Andrea Jiskrová - housle

Klavírní spolupráce:
Mgr. Milada Ulrichová

Hosté večera:
Marie Erlebachová - klavír
Zdena Erlebachová - alt
Lucie Černá - soprán
Jan Zemen - violoncello

Na programu:
J. S. Bach, R. Clarke, J. Fajfr, J. Brahms, P. Hindemith, B. Smetana

Čtvrtek 31. 5. 2007 v 19.00 hodin
Malý sál Domu hudby PARDUBICE