22. 5. 2006 Absolventský koncert

Dagmar Bořková - kontrabas
Viktor Houf - housle
Klavírní spolupráce:
MgA. Markéta Výborná
Na programu: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Dvořák, H. Eccles, S. Kusevickij, N. Paganini, T. A. Findeisen

Pondělí 22. 5. 2006 v 19:00 hodin
Malý sál Domu hudby PARDUBICE