19. 4. 2006 Absolventský a maturitní koncert

Pavel Herzog - trubka
Pavla Sedlatá - trombon
Na programu: O. Böhme, G. Jacob, A. Vivaldi, O. Blaha, J. B. Arban a další......
Spoluúčinkují:
MgA. A. Faltusová, M. Maroul, Smyčcový kvartet, M. a Z. Erlebachovi, Trumpetová třída pardubické konzervatoře
19. 4. 2006 v 19.30
Rytířský sál Zámek Pardubice