14. 6. 2006 Absolventský orchestrální koncert

Pavel Herzog - trubka
(absolvent ze třídy Mgr. J. Houdka)
Patrick Vacík - kytara
(absolvent ze třídy prof. P. Saidla)
Dagmar Osičková - zpěv
(absolventka ze třídy Mgr. J. Hamplové)
Z. Pelcová a E. Suchánková - klavírní duo
(první cena na soutěži kl. duí Jeseník 2005, ze třídy MgA. Z. Kolářové)
Jan Zemen - violoncello
(první cena na soutěži konzervatoří 2005 v Teplicích, ze třídy Mgr. J. Krečmera)

KOMORNÍ FILHARMONII PARDUBICE
řídí
Leoš Svárovský

Středa 14. 6. 2005 v 19.00 hod.
Sukova síň Domu hudby PARDUBICE


J. N. Hummel: Koncert Es dur pro trubku a orchestr, op. 75
I. Allegro con spirito
II. Andante
III. Rondo - Allegro

M. Giuliani: Koncert pro kytaru a orchestr, op. 30
II. Andantino Siciliano
I. Allegro moderato

A. Dvořák: Árie Rusalky "Necitelná vodní moci" z opery Rusalka
W. A. Mozart: Alleluja z Exultate Jubilate


PŘESTÁVKA

J. S. Bach: Koncert c moll pro dva klavíry a smyčcový orchestr, BWV 1060
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro

P. I. Čajkovskij: Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr, op. 33