4. 5. 2005 Absolventský koncert

Marcela Brdíčková - akordeon
Jakub Jedlinský - akordeon
oba ze třídy Mgr. I. Holomkové

Na programu:
J. S. Bach, E. Douša, J. Feld, J. Dvořáček, P. Fiala, A. Hájek, J. Meisl a další.

4. května 2005, 18.00 h
Zámek Pardubice - Rytířský sál


Program:
J. S. Bach - Preludium a fuga Fis dur, TK II
D. Scarlatti - Sonata d moll
J. S. Bach - Preludium a fuga B dur, TK I
W. A. Mozart - Sonata D dur (3. Rondo)
A. Hájek - Monolog č. 2
J. Feld - Duo pro dva akordeony (2. Toccata quasi moto perpetuo)

P Ř E S T Á V K A

J. Dvořáček - Sonáta pro akordeon (2. Sostenuto con emozione, 3. Vivace)
E. Douša - Sonáta brevis (2. Quieto, 1. Con moto)
J. Meisl - Tanec chvějící se tětivy
P. Fiala - Musica drammatica
A. Dvořák - Pekelný tanec z opery Čert a Káča