3. 5. 2005 Orchestrální absolventský koncert

KONZERVATOŘ PARDUBICE
pořádá
ABSOLVENTSKÝ ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
sólisté:
Jan Zemen - violoncello ( maturant ze třídy Mgr. J. Krečmera )
Radka Hanáková - klavír ( absolventka ze třídy MgA. M. Hršela )
Tomáš Židek - dirigování ( absolvent ze třídy Doc. V. Nováka )
ORCHESTR POSLUCHAČŮ KONZERVATOŘE
řídí
Otakar Tvrdý
Tomáš Židek
Úterý 3. 5. 2005 v 19.00 hod. Sukova síň Domu hudby, PARDUBICE

Program koncertu:
P. I. Čajkovskij: Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr, op. 33
F. Chopin: Koncert č. 2 f moll pro klavír a orchestr, op. 21
I. Maestoso
II. Larghetto
III. Allegro vivace

PŘESTÁVKA

V. Novák: Slovácká suita pro malý orchestr, op. 32
I. V kostele
II. Mezi dětmi
III. Zamilovaní
IV. U muziky
V. V noci