15. 6. 2005 Orchestrální absolventský koncert

Jan Dvořák - fagot
Mariana Stojanová - hoboj
Iva Kramperová - housle

Na programu: Carl M. v Weber, B. Martinů, J. Brahms

KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
řídí
Jaroslav Brych

Středa 15. června 2005 v 19.00 hodin
Sukova síň Domu hudby PARDUBICE