9. 12. 2003 Koncert laureátů

národních i mezinárodních soutěží z řad studentů školy

Účinkují:
P. Bastlová - hoboj, M. Wichterle - fagot
T. Honěk - kytara, P. Herzog - trubka
H. Mochanová - flétna, P. Vašíček - trombon
I. Kramperová - housle, M. Stojanová - hoboj
R. Hanáková a V. Jurčík - klavírní duo

Klavírní spolupráce:
M. Ulrichová, V. Přidalová, J. Rafaja, MgA. A. Faltusová

Na programu: L. Sluka, F. Sor, H. Dutilleux, H. Wieniawski, A. Vivaldi,
L. Brouwer, E. Bozza, O. Blaha, V. Lejsek


Úterý 9. 12. 2003 v 19.00 hod.
Malý sál Domu hudby, Sukova třída 1260 Pardubice

Sponzoři koncertu: