31. 5. 2004 Absolventský koncert

Pavel Čapek (dirigování)
Zdeněk Kudrnka (dirigování)
Na programu: B. Martinů, W. A. Mozart a další sborové skladby
31.5. 2004 Malý sál Domu hudby PARDUBICE 19.00 hodin