26. 5. 2004 Orchestrální absolventský koncert

Orchestrální absolventský koncert

sólisté:
Helena Mochanová - flétna (ze třídy Mgr. Jaromíra Höniga)
Jan Žalud
- violoncello (ze třídy Mgr. Josefa Krečmera)
Iva Kramperová
- housle (ze třídy PhDr. Vladimíra Kulíka)
Vlastimil Jurčík - klavír (ze třídy MgA. Martina Hršela)
Studenty konzervatoře doprovází Komorní filharmonie Pardubice řídí Roman Válek
Na programu:
W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, H. Wieniawski, J. Brahms
26.5. 2004 Sukova síň Domu hudby Pardubice v 19.00 hod.


Program koncertu:

W. A. Mozart Koncert č. 1 G dur pro flétnu a orchestr, K. 313
II. Adagio non troppo
I. Allegro maestoso

C. Saint-Saëns Koncert č. 1 a moll pro violoncello a orchestr, op. 33 ( jednovětý)

-přestávka-

H. Wieniawski Koncert č. 2 d moll pro housle a orchestr, op. 22
II. Romance. Andante non troppo
III. Finale a la Zingara. Allegro con fuoco

J. Brahms Koncert č. 1 d moll pro klavír a orchestr, op. 15 I.
Maestoso.
Poco piu moderatoDnešní koncert, jako každoročně, patří k vrcholům školního roku, kdy se ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice představí nejúspěšnější studenti-sólisté. Program nastudoval a řídí mladý dirigent Roman Válek, absolvent JAMU v Brně. Dosáhl ve své sbormistrovské činnosti řady úspěchů po celé Evropě a spolupracoval s řadou významných vokálních i instrumentálních těles. Od roku 1991 natočil přes 20 CD pro různá vydavatelství. V oblasti soudobé hudby je znám jako dirigent řady scénických hudeb.
Konzervatoř Pardubice v tomto školním roce oslavila své 25. narozeniny a realizovala dva projekty. Uvedla cyklus symfonických básní B. Smetany "Má vlast" (ve spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice), balet O. Nedbala "Z pohádky do pohádky" (ve spolupráci se ZUŠ Pardubice-Havlíčkova ul.) a komickou operu V. Blodka "V studni" (ve spolupráci s Východočeským divadlem Pardubice). Studenti školy v tomto roce získali na národních i mezinárodních soutěžích řadu cen a ocenění.
Konzervatoř Pardubice ke svému výročí navíc dostala od svého zřizovatele, jímž je Pardubický kraj, nádherný dar v podobě zajištění rekonstrukce Sukovy síně, kde budou postaveny nové koncertní varhany. Moc děkujeme a věříme, že Vás již brzy přivítáme v nových prostorách nejlepšího koncertního sálu v Pardubicích.
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel