24. 3. 2004 Slavnostní představení k 25. letům výročí založení Konzervatoře

Oskar Nedbal
"Z pohádky do pohádky"
"Zlatovláska, Šípková Růženka, Zvířátka a Petrovští"
výběr z baletu

Vilém Blodek
"V studni"
komická opera o jednom dějství na text Karla Sabiny

Konzervatoř Pardubice připravila v roce 25. výročí založení dva významné projekty - provedení cyklu symfonických básní B. Smetany "Má vlast"(provedeno v dubnu 2003) a hudební představení baletu O. Nedbala "Z pohádky do pohádky" (ve spolupráci se ZUŠ Pardubice-Havlíčkova) a opery V. Blodka "V studni". ............

Konzervatoř Pardubice,
Základní umělecká škola Pardubice-Havlíčkova
ve spolupráci s Východočeským divadlem Pardubice

Vás srdečně zvou na hudební představení k 25. výročí založení Konzervatoře Pardubice

Oskar Nedbal
"Z pohádky do pohádky"
"Zlatovláska, Šípková Růženka, Zvířátka a Petrovští"
výběr z baletu

Choreografie a režie
Lenka Demlová
Dirigent
Otakar Tvrdý
Tančí žáci a žákyně ZUŠ Pardubice-Havlíčkova ul.

Vilém Blodek
"V studni"
komická opera o jednom dějství na text Karla Sabiny

Režie
Emílie Zámečníková
Dirigent
Vladimír Kulík
Sbormistr
Vlastislav Novák
Výtvarná spolupráce
Veronika Therová

Sólisté
Dora Pavlíková, Lenka Prokopová, Jana Galiová,
Jarmila Kosinová, Markéta Viterová,
Lukáš Hynek-Krämmer (sólista Státní opery v Praze),
Luboš Janhuba, Aleš Nehněvajsa
Vesnická chasa

Sbor a orchestr Konzervatoře Pardubice

1. premiéra: 24. 3. 2004 v 19.00 hod.
2. premiéra: 28. 3. 2004 v 19.00 hod.
30. 3. 2004 v 19.00 hod. Sál Filharmonie Hradec Králové
24. 4. 2004 v 19.00 hod. divadlo Chrudim


Konzervatoř Pardubice připravila v roce 25. výročí založení dva významné projekty - provedení cyklu symfonických básní B. Smetany "Má vlast (provedeno v dubnu 2003) a hudební představení baletu O. Nedbala "Z pohádky do pohádky" (ve spolupráci se ZUŠ Pardubice-Havlíčkova) a opery V. Blodka "V studni".

Balet O. Nedbala není třeba zvláště představovat. Jedná se o výjimečné hudební zpracování několika pohádek, z nichž budou realizovány tři: "Zlatovláska", "Šípková Růženka" a "Zvířátka a Pertovští". Konzervatoř Pardubice přizvala ke spolupráci baletní oddělení ZUŠ Pardubice-Havlíčkova, které dosahuje výborných výsledků. Dokladem je řada cen a ocenění z různých soutěží. Choreografie a odpovědnost za celkové zpracování této části večera převzala Lenka Demlová - pedagog školy, jejíž výsledky práce jsou všeobecně známé.

Jednoaktová komická opera V. Blodka "V studni" (na text K. Sabiny) je jediná z oper Smetanovské doby, která si dodnes zachovala svou životnost a svým charakterem i zpracováním se hlásí ke Smetanovskému odkazu. Opera svým jednoduchým příběhem představuje živý obraz vesnického života s jeho tradičními zvyklostmi a mravy. Je to také jediné operní ukončené dílo tohoto skladatele, letošního jubilanta v rámci Roku české hudby (1834 - 1874). Režie celého představení se ve spolupráci s L. Demlovou ujala Mgr. Emílie Zámečníková (pedagog Konzervatoře Pardubice). Dirigenty večera budou prof. Otakar Tvrdý (Nedbal) a PhDr. Vladimír Kulík (Blodek).

Představení se uskuteční za významné spolupráce s Východočeským divadlem Pardubice a chce nejen navázat na úspěšnou inscenaci opery Hubička B. Smetany realizované v roce 2000 - 2001, ale též přispět k obohacení kulturní nabídky pro naší veřejnosti. O tento projekt projevila zájem i jiná města v regionu. Jejich realizace je v jednání.

S pozdravem
Mgr. Jaromír Hönig - ředitel konzervatoře


Obsah baletu:

Prolog - děti si hrají v parku, ale protože jsou neposedné, snaží se je chůva zabavit čtením pohádek. Objeví se víla Pohádka a zavede děti do světa snů a pohádkové říše. Zlatovláska - princezna si hraje se zlatou kuličkou, která jí spadne do studny. Objeví se žabák a nabízí princezně kuličku za polibek. Ta se nejprve zdráhá, ale pak žabáka políbí a tím vysvobodí ze zakletí mladého prince.

Šípková Růženka - nám všem známý příběh spící princezny.

Zvířátka a Petrovští - po noční poklidné náladě lesa přichází ráno a s ním i zvířátka, která si vyšla na vandr. Vylekají je loupežníci, kteří tu právě loupí, ale statečný kohout, kočička, pejsek a kačenka loupežníky vyděsí a přemůžou.

Epilog - vyprávění skončilo a děti se loučí s vílou Pohádkou i s celou pohádkovou říší.


Obsah opery:

O svatojánském podvečeru si naříká stará Veruna, že ji nazývají čarodějnicí i když mládež na ni často chce nějakou daru. Lidunka se s ní radí, zda si má vzít mladého chlapce, kterého má ráda nebo starého muže, kterého jí doporučuje její matka. Veruna poradí Lidunce, aby se při úplňku měsíce podívala do studny a čí obraz uvidí na hladině, toho ať si vezme. Tuto radu uslyší starý nápadník Janek. Ten tajně vleze na strom u studny, aby se na hladině objevila právě jeho tvář. Při své nešikovnosti však spadne do studny. Stejnou radu dala Veruna i Vojtěchovi. Když Lidunka pohlédne do studny, uvidí Jankovu tvář a ulekne se. Po chvíli však zjistí, co se stalo a Janek celý zmáčený a zablácený vylézá ze studny za posměchu vesnické mládeže. Tím Janek své námluvy zcela prohrál a Vojtěch si vesele odvádí svou Lidunku.