14. 4. 2004 Orchestrální absolventský koncert

Orchestrální absolventský koncert
Pavel Krčmárik, Daniela Štolfová ( klavír )
Radka Hanáková, Vlastimil Jurčík ( klavír )
Mariana Stojanová (hoboj)
Orchestra d'archi ( um. vedoucí Mgr. Jiří Kuchválek )
Na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi

Sukova síň Domu hudby Pardubice v 19.00 hod.