5. 6. 2003 Absolventský koncert

Východočeská galerie v 19.00 hodin
Blanka Šašeková ( akordeon ) a další posluchači akordeonového oddělení
Na programu: D. Scarlati, J. Haydn, P. Fiala a další