18. 6. 2003 Orchestrální absolventský koncert

Sukova síň Domu hudby Pardubice v 19.00 hodin
Účinkují:
Markéta Dvořáková - hoboj
Marcela Novotná - zpěv
Iva Kramperová - housle ( maturantka )
Hana Voženílková - zpěv
Eva Křenková - klavír
Komorní filharmoni Pardubice řídí Jan Štván
Na programu: T. Albinoni, J. S. Bach, G. Bizet, H. Wieniawski, W. A. Mozart, E. Grieg